Deratizácia | Dezinsekcia | Dezinfekcia Ponúkame profesionálne služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie!
Featured Image

Dezinfekcia

Dezinfekcia patrí medzi základné spôsoby ničenia mikroorganizmov. Je to súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy k jedincovi. Je to proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky. Môže byť chemická alebo sa vykonáva pomocou fyzikálnych zásahov (napr. filtrácia, var).

Kde odporúčame vykonať dezinfekciu :

  • vo verejných priestranstvách
  • v pivniciach
  • v miestach po uhynutých zvieratách
  • v odpadkových košoch
  • v poľnohospodárskych priestoroch
  • v potravinárskych priestoroch