Deratizácia | Dezinsekcia | Dezinfekcia Ponúkame profesionálne služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie!

O NásFirma Milan Korený poskytuje profesionálne služby v oblasti deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie vo všetkých oblastiach. Zabezpečujeme komplexné riešenia v problematike ochrany proti všetkým škodcom, pomocou najnovších prípravkov schválených Európskou Úniou / MZ Slovenskej republiky a bezpečných technológií s ohľadom na človeka a životné prostredie. Práce vykonáva vyškolený personál. Dodržiavame BOZP predpisy.

Ponúkame:

  • likvidáciu škodcov (DDD – hmyz, hlodavce, mikroorganizmy)
  • celoplošné deratizácie (jarné / jesenné)
  • príprava potrebnej dokumentácie k otvoreniu novej alebo už fungujúcej prevádzky (RÚVZ SR, ŠVPS SR)
  • veľkoplošné dezinfekcie / deratizácie
  • zmluvy s poľnohospodárskymi družstvami
  • zásahy proti švábom, mravcom, plošticiam
  • odchyt zvierat (kuny, líšky)
  • likvidácia sršňov