Deratizácia | Dezinsekcia | Dezinfekcia Ponúkame profesionálne služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie!
Featured Image

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami, za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Môže byť preventívna a represívna.

  • Preventívna : predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu článkonožcov. Používajú sa hlavne mechanické a fyzikálne metódy.
  • Represívna : vykonáva sa až pri výskyte škodlivých článkonožcov v danom prostredí. Používajú sa hlavne chemické, biologické a fyzikálne metódy

Používame len prípravky, ktoré sú legislatívne schválené, sú šetrné k človeku, s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie pri zachovaní vysokej účinnosti.

Najčastejší škodci :

Vši, Ploštice, Mravce, Komáre, Muchy, Blchy, Roztoče, Šváby, Osi, Sršňe