Deratizácia | Dezinsekcia | Dezinfekcia Ponúkame profesionálne služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie!
Featured Image

Deratizácia

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populáciou hlodavcov. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať množstvo hlodavcov na najnižšej úrovni. Pod pojmom deratizácia teda rozumieme súbor opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov.

Typy deratizácie:

  • Ochranná deratizácia – slúži na zabránenie šírenia infekčných chorôb a hospodárskych škôd
  • Ohnisková deratizácia – vykonáva sa v ohnisku výskytu infekčných chorôb ľudí a zvierat
  • Priebežná deratizácia – vykonáva sa dlhodobo vo vybraných objektoch.
  • Barierová deratizácia – vykonáva sa na vonkajších obvodoch múrov budov a zabraňuje tak preniknutiu hlodavcov do vnútra

Metódy deratizácie:

  • Mechanické – pasce
  • Fyzikálne – para, ultrazvuk
  • Biologické – pes, mačka
  • Chemické – chem. látky – rodenticídy
deratizacia