Deratizácia | Dezinsekcia | Dezinfekcia Ponúkame profesionálne služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie!

Karta bezpečnostných údajov

KBÚ je komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom látok a zmesí EÚ. Každá látka, ktorú používame musí spĺňať kritéria klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadení EÚ. Musí byť riadne zaregistrovaná a autorizovaná. Pracujeme len s tými najlepšími produktami v tomto odvetví.