Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami, za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Môže byť preventívna a represívna. Preventívna : predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu článkonožcov. Používajú sa hlavne mechanické a fyzikálne metódy. Represívna : vykonáva sa až pri výskyte škodlivých článkonožcov v … Čítať ďalej Dezinsekcia